Giới thiệu
Dược phẩm Á Âu trân trọng giới thiệu

Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu được thành lập ngày 23/11/2005 - với phương châm “Mang lại niềm tin sức khỏe”. Hiện nay, Công ty nhanh chóng phát triển rộng lớn không chỉ về nguồn nhân lực, mà còn dẫn đầu thị trường dược phẩm ở Việt Nam, theo xu hướng vươn ra Quốc tế. Có những thành tựu như vậy là do ngay từ đầu Á Âu đã xác định cho mình con đường đi rõ ràng, được cụ thể hóa bằng sứ mạng, mục tiêu và các giá trị cốt lõi xuyên suốt sự phát triển của Công ty.

I. Sứ mạng:

Góp phần xây dựng và truyền bá các thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên (dược phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm sinh học,...) ở trong và ngoài nước.

II. Tôn chỉ ( Mục tiêu):
- Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu trở thành Công ty Tiếp thị chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu tại Việt Nam cho các sản phẩm từ thiên nhiên, độc đáo có độ an toàn cao và hiệu quả bền vững.
- Sở hữu một số thương hiệu hàng đầu về các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên tại Việt Nam.
- Trở thành Công ty có giá trị nhất đối với các cổ đông, các đối tác, nhân viên và các khách hàng của Công ty. 
III. Slogan:
Mang lại niềm tin sức khoẻ 
IV. Dòng sản phẩm:
Các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, độc đáo (Dược phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm sinh học, mỹ phẩm thiên nhiên,...).
V. Các giá trị cốt lõi của công ty
Là những nguyên tắc quan trọng đã, đang và sẽ được toàn thể nhân viên công ty xây dựng, phát huy. Những giá trị này đã, đang và sẽ là nền tảng cho sự phát triển của công ty:

 

1. Công bằng:

<span style="font-family: arial; font-si